Tag Archives: Effects

พูดภาษา 3ds Max

มาทำความคุ้นเคยกับคำศัพท์และเตรียมตัวให้พร้อมก่อนใช้โปรแกรม 3ds Max

Viewport

หน้าต่างสำหรับมองวัตถุและฉาก3 มิติ   ค่ามาตรฐานของ 3ds Max จะแสดงหน้าต่าง 4 ช่องโดยให้มุมมองที่แตกต่างกันไป

Modeling

การสร้างฉาก 3 มิติ บนคอมพิวเตอร์ ซึ่งคล้ายกับการปั้นรูป

Object

ส่วนประกอบในฉาก 3 มิติ เช่น สิ่งของที่คุณขึ้นรูป   ใน 3ds Max รูปทรง 2 มิติ แสง และกล้องก็ถือเป็น Object ด้วย

Wireframe

เส้นโครงของวัตถุ 3 มิติ Continue reading

การใช้โปรแกรม 3ds Max

ปัจจุบัน มีการนำ 3ds Max  ไปใช้ในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ มากมาย ดังตัวอย่างต่อไปนี้การพัฒนาเกม3ds Max ได้กลายมาเป็นเครื่องมือหลักของบริษัทผู้ผลิตเกมทั้งหลาย   ในการพัฒนาเกมขึ้นมานั้น จำเป็นต้องใช้ความเร็วในการทดสอบ
การเล่น และผู้สร้างต้องให้ความใส่ใจในระดับของรายละเอียดในแต่ละฉาก   และนักสร้างเกมส่วนใหญ่พบว่าเครื่องมือการขึ้นรูปของ 3ds Max  ให้อิสระในทำงานได้ดี หุ่นจำลองถูกสร้างขึ้นจาก Polygon ยิ่งใช้ Polygon จำนวนน้อยเท่าไร ก็จะใช้เวลา
ในการ Render น้อยลงเท่านั้น     การสร้างตัวละครและฉากหลังสำหรับเกมนั้น ผู้สร้างจะต้องมีทักษะในการสร้างฉากให้น่าเชื่อถือด้วย Polygon ในจำนวนที่น้อยที่สุด   นักสร้างเกมมัก มีกำหนดเวลาอันสั้น  จึงต้องสร้างผลงานให้เสร็จได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ

การใช้โปรแกรม-3ds-Max Continue reading

การตัดต่อแบบ Non-Linear

การตัดต่อแบบ Non-Linear

หลังจากที่ผลงานถูกสร้างขึ้น ไม่ว่าจะเป็นวีดิโอ   Animation   หรือดนตรี  ก็จะมีการตัดต่อเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สุดท้าย     การตัดต่อ หมายถึง การจัดลำดับภาพต่อเนื่องอย่างถูกต้องเหมาะสม เพิ่มเสียงดนตรี , ชื่อเรื่อง , เสียง Effects  และส่วนประกอบอื่นๆตามต้องการเพื่อให้ผลงานเสร็จสิ้นสมบูรณ์
ในอดีต การจัดทำวีดิโอจะต้องถ่ายภาพเป็นลำดับจากต้นเรื่องไปจนจบเรื่อง  และเมื่อภาพถูกนำมารวมกันแล้ว การเปลี่ยนแปลงความยาวของเนื้อเรื่องส่วนต่างๆหรือเพิ่มบางสิ่งเข้าไปก็เป็นเรื่องยาก   การตัดต่อฟิล์มภาพยนตร์อาจมีความยืดหยุ่นมากกว่าแต่การเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ยังเป็นเรื่องที่ใช้เวลามากและไม่สะดวกนัก Continue reading

โปรแกรมสำหรับสร้าง Effects

คำว่า “ Special Effects” ใช้เพื่ออธิบายการใส่เทคนิคเพิ่มเติม เช่น การระเบิด ,ควัน ไฟ , น้ำ , แสงเลเซอร์ และภาพปรากฏการณ์พิเศษอื่นๆ ในภาพยนตร์     ในอดีต  Special Effectsต่างๆ เหล่านี้  เกือบทั้งหมดเกิดขึ้นจากการใช้ระเบิด
ในระหว่างขั้นตอนการถ่ายทำ และเกิดจากการจำลองฉากนั้นขึ้นมาจริงๆ ตัวอย่างเช่น ฉากไฟไหม้แอทแลนต้า ในภาพยนตร์เรื่อง Gone with the Wind เป็นภาพเลียนแบบจากการจุดไฟหลายๆ จุดในการจัดฉากแบบเก่า ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของนักดับเพลิง Continue reading