Monthly Archives: November 2017

มาทำต้นไม้เอาไว้ใช้เองกันเถอะ

หลักสูตรใหม่ครับ 3d landscape with 3ds max

 

มาทำต้นไม้เอาไว้ใช้เองกันเถอะ มาทำต้นไม้เอาไว้ใช้เองกันเถอะ มาทำต้นไม้เอาไว้ใช้เองกันเถอะ

ความคืบหน้าการทำต้นใม้ในหลักสูตร 3d landscape with 3ds max อย่าลืมติดตามนะครับ

video สอน interior rendering with vray & 3ds max

 

การเรนเดอร์ภาพภายในอาคาร จะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับ มุมมอง ตำแหน่ง การวางกล้อง รูปแบบแสงชนิดต่างๆ เพื่อใช้นำมาวิเคราะห์ ในการจัดวางแสง จำลองบรรยากาศให้เหมือนจริง รวมไปถึง การออกแบบวัสดุ ให้ตรง กับชนิด ของวัสดุ ซึ่งถือว่า เป็นงานที่มีความซับซ้อน และต้องใช้เวลาในการเรียนรู้

Continue reading