Monthly Archives: February 2018

Maya 2018 Essential Chiang Mai

⭐Maya คือโปรแกรมทำ 3D Animation ที่ถูกยอมรับและใช้งาน ในระดับ โลก สามารถทำงานได้หลากหลาย ตั้งแต่งานสร้างภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว Visual effects การ์ตูน 3D Animation
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับมือใหม่จะสอนให้คุณใช้โปรแกรม Maya ในภาพรวม ตั้งแต่การใช้งาน Interface การเลือกวัตถุ การจัดการวัตถุต่างๆ การขึ้นโมเดล โพลีกอน และเทคนิคในการทำงานแบบมืออาชีพ เทคนิคการขึ้นโมเดลขั้นสูงด้วย NURBs การสร้างวัสดุ ( Material )กำหนดลวดลาย (Texture) ต่างๆให้กับวัตถุ และเทคนิคการเรนเดอร์งาน ภาพนิ่งและแอนิเมชั่นแบบมืออาชีพ มาก้าวเข้าสู่โลกของ 3D Animation ด้วยกันครับ

maya 3d

Continue reading