Tag Archives: facebook

video สอน interior rendering with vray & 3ds max

 

การเรนเดอร์ภาพภายในอาคาร จะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับ มุมมอง ตำแหน่ง การวางกล้อง รูปแบบแสงชนิดต่างๆ เพื่อใช้นำมาวิเคราะห์ ในการจัดวางแสง จำลองบรรยากาศให้เหมือนจริง รวมไปถึง การออกแบบวัสดุ ให้ตรง กับชนิด ของวัสดุ ซึ่งถือว่า เป็นงานที่มีความซับซ้อน และต้องใช้เวลาในการเรียนรู้

Continue reading