พูดภาษา 3ds Max

มาทำความคุ้นเคยกับคำศัพท์และเตรียมตัวให้พร้อมก่อนใช้โปรแกรม 3ds Max

Viewport

หน้าต่างสำหรับมองวัตถุและฉาก3 มิติ   ค่ามาตรฐานของ 3ds Max จะแสดงหน้าต่าง 4 ช่องโดยให้มุมมองที่แตกต่างกันไป

Modeling

การสร้างฉาก 3 มิติ บนคอมพิวเตอร์ ซึ่งคล้ายกับการปั้นรูป

Object

ส่วนประกอบในฉาก 3 มิติ เช่น สิ่งของที่คุณขึ้นรูป   ใน 3ds Max รูปทรง 2 มิติ แสง และกล้องก็ถือเป็น Object ด้วย

Wireframe

เส้นโครงของวัตถุ 3 มิติ

Faces

วัตถุบางชิ้นสร้างขึ้นจาก Faces ซึ่งเป็นแผ่นสามเหลี่ยมผิวเรียบ  พื้นผิวที่ปรากฏเป็นแผ่นเรียบนั้นเกิดจาก Faces หลายๆ แผ่น  ซึ่งมีขนาดเล็กและปกติจะมองไม่เห็น

Polygon–polygon

Polygon – polygon

เกิดขึ้นจาก Faces ที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่ 2 ชิ้นขึ้นไป  เชื่อมต่อกันและไม่มีการทำมุมระหว่างกัน

Vertex

จุดในพื้นที่ว่าง  รูปพหูพจน์ของ Vertex คือ Vertices ซึ่งสามารถเคลื่อนย้ายเพื่อปรับเปลี่ยนรูปทรงของวัตถุ

Animation

การเล่นภาพเดี่ยวๆ (เฟรม) อย่างรวดเร็วเพื่อทำให้ดูเหมือนมีการเคลื่อนไหว

Keyframes

เฟรมหลักในการจัดวางท่าทางของวัตถุ   โดยซอฟต์แวร์ จะเป็นตัวสร้างเฟรมที่เป็น in-between ให้ โดยยึด keyframe เป็นหลัก

Shape

เส้นที่เป็น 2 มิติ ไม่ว่าเป็นเส้นปิดหรือเส้นเปิด

Spline

รูปทรง (Shape) 2 มิติ 1 รูปหรือมากกว่า ซึ่งทำให้เกิดวัตถุชิ้นหนึ่งขึ้น

NURBS

ย่อมาจาก Non-Uniform Relational B-Splines เป็นเครื่องมือในการขึ้นรูป โดยใช้เส้น Curve แทนที่การขึ้นจาก Polygon

Modifier

เครื่องมือสำหรับปรับเปลี่ยนรูปทรงของวัตถุ  ซึ่งใน 3ds Max ก็มี Modifier ให้เลือกใช้มากมาย

Transform

เครื่องมือสำหรับเคลื่อนย้าย หมุน หรือปรับขนาดของวัตถุ

Materials

สี  แบบลาย หรือ คุณสมบัติอื่นๆ สำหรับใส่ให้แก่ผิววัตถุ   Material อาจเป็นเหมือน Wallpaper หรือภาพวาด ที่มีคุณสมบัติเพิ่มเติม เช่น ดูยืดหยุ่น มันวาว  สะท้อนแสง เป็นต้น

Map

รูปภาพหรือแบบสี  ใช้เป็นฉากหลังของภาพ หรือใส่ให้กับองค์ประกอบที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม เช่น หมอก เป็นต้น

Procedural Map

รูปแบบของสี ที่เกิดจาก ค่า Parameter  ต่างๆ ซึ่ง 3ds Max  ก็มี Procedural Map มากมายให้เลือกใช้

Mapping

กระบวนการกำหนดรูปแบบการเรียงตัวหรือห่อ ลวดลายให้กับวัตถุ

UVW

ระบบที่ใช้ในการทำ mapping

Gizmo

sub-Object แบบหนึ่งของ Modifier ที่เป็น ตัวแทนพื้นที่ของวัตถุซึ่งขึ้นอยู่กับ Modifier นั้นๆที่เราใส่เข้าไป นอกจากนี้ยังสามารติด Effects ต่างๆ เช่น ไฟ หรือหมอก ไว้กับ Gizmo ได้ด้วย  โดย Gizmo จะปรากฏให้เห็นในการมองภาพแบบ Wireframe และยังไม่ผ่านการ Render

Rendering

ขั้นตอนในการสร้างภาพ 2 มิติ จากฉากหรือภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ

Resolution

มิติของการ Render ภาพ โดยแสดงผลในหน่วย pixel (จุด)   เช่น resolution 640 x 480 Pixel จะให้ภาพขนาดกว้าง 640 pixel และสูง 480 pixel

จบบทที่ 1 ติดตามอ่านเรื่องอื่น ๆ ได้ืที่ 3DS MAX Books

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *