Tag Archives: YUV

การทำงานกับส่วนประกอบต่างๆ

ก่อนการใช้โปรแกรม คุณจำเป็นต้องทราบเงื่อนไขการทำงานของแต่ละโปรแกรมเสียก่อน เพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาตามที่คุณต้องการ  เช่น ถ้าคุณต้องการใช้ภาพลวดลายต่างๆ ที่มีอยู่ในโลกมาใช้ในการสร้างฉาก 3 มิติ  ก็จะต้องใช้โปรแกรมสร้างภาพแบบ 2 มิติ   ซึ่งในโปรแกรมสร้างภาพ 2 มิตินั้น คุณสามารถปรับแต่งภาพจากเครื่องมือต่างๆ ที่มีอยู่    ซึ่งเรียกว่าการประมวลภาพ (Image Processing) โปรแกรม  Adobe PhotoShop เป็นโปรแกรมสร้างภาพ 2 มิติที่ได้รับความนิยมมากโปรแกรมหนึ่ง Continue reading