Tag Archives: Tom Hanks

การซ้อนภาพ (Composition)

การซ้อนภาพเป็นศิลปะของการจัดวางภาพๆ หนึ่งไปบนอีกภาพหนึ่งเพื่อสร้างภาพลวงตาที่ทำให้ดูเหมือนว่าส่วนประกอบทั้งสองนั้นมีอยู่จริงในเวลาเดียวกัน  ซึ่งสามารถพบเห็นได้ทุกวันจากการพยากรณ์อากาศทางโทรทัศน์  ที่จะมีผู้ประกาศยืนอยู่หน้าแผนที่ขนาดใหญ่  ที่แท้จริงแล้วเป็นเพียงฉากสีน้ำเงินหรือเขียว(Blue screen or Green screen)เท่านั้น แต่มีการใช้โปรแกรมหรืออุปกรณ์วิดีโอเพื่อแทนที่ฉากสีนั้นด้วยรูปภาพที่ต้องการ

การซ้อนภาพ (Composition) Continue reading