หลักสูตรอบรม Maya Essentials

เรียน Maya 3D Essentials Online ตัวต่อตัว

อบรม 5 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง
เรียนจบแล้ว ปรึกษาต่อได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

ผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลาได้ตามต้องการ

เรียน maya 3d online

 

หลักสูตรนี้สอนเกี่ยวกับโปรแกรม Maya เบื้องต้น  เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานโปรแกรม Maya  โดยเนื้อหาจะสอนตั้งแต่การใช้งานหน้าต่างโปรแกรม  , การจัดการ Viewports , การเคลื่อนย้ายวัตถุ , การจัดการกลุ่มวัตถุ ,  การสร้างวัตถุ , การปรับแต่งวัตถุด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น Soft Select  , การทำงานร่วมกับ Subdivision Surfaces  รวมถึงเทคนิคขั้นสูง เช่น  การตัดเฟส  การแบ่งโพลิกอน  และอื่นๆ

อธิบายการทำงานของ Materials , การกำหนดสี , การกำหนดความโปร่งใส  และลวดลาย  ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุต่างๆได้

ส่วนในเรื่องของอนิเมชั่นจะอธิบายครอบคลุมถึงพื้นฐานการใช้งานอนิเมชั่น ในโปรแกรม Maya , Setting Keyframes , การทำงานร่วมกับ Animation Editors และ Automation Animation ด้วย Constraints และ Simple rigs

สอนการจัดแสง และการเรนเดอร์ จะอธิบายถึงการใช้งาน Render Setting , การเพิ่ม Depth Map  และ Raytrace Shadow หลักการจัดแสงของ Light Decay , การสร้างกล้อง และอื่นๆ

ครั้งที่ 1 Interface and Organization

 • Setting preferences
 • Enabling plug-ins
 • Using the Hotbox
 • Using the Move tool
 • Manipulating pivots
 • Understanding the Channel Box
 • Creating hierarchies
 • Hiding and showing objects
 • Working with selection masks

เรียนโปรแกรม maya ครั้งที่ 1

ตัวอย่างการบ้านครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2 Polygonal Modeling Techniques

 • Creating and modifying polygonal objects
 • Editing with reflection
 • Smoothing objects
 • Keeping faces together
 • Using the Polygon Bridge tool
 • Selecting and editing edge loops
 • Spinning edges
 • Working with objects history
 • Modeling symmetrically
 • Merging vertices
 • Combining objects
 • Using the Crease tool

เรียนโปรแกรม maya ครั้งที่ 2

ตัวอย่างการบ้านครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3 NURBS Modeling Techniques

 • Creating NURBS primitives
 • Manipulating NURBS surfaces and curves
 • Detaching NURBS surfaces
 • Creating Bezier curves, arcs, and text
 • Opening and closing NURBS curves
 • Duplicating curves
 • Working with the Resolve, Loft, Extrude, and Planar commands
 • Creating curves on a surface
 • Trimming surfaces
 • Working with NURBS Booleans

เรียนโปรแกรม maya ครั้งที่ 3

 

 

ครั้งที่ 4 Creating Textures and Materials

 • Understanding the basic materials
 • Creating and applying maps
 • Working with the Hypershade window
 • Using bitmaps as textures
 • Creating reflections
 • Using bump vs. displacement mapping
 • Projecting textures on surfaces
 • UV mapping a complex object

เรียนโปรแกรม maya ครั้งที่ 4

ครั้งที่ 5 Animation Tools

 • Understanding the animation interface
 • Animating objects and their attributes
 • Creating, copying, and adjusting keyframes
 • Creating breakdown keys
 • Animating objects along paths
 • Hiding, locking, and limiting channels
 • Fitting skeletons to a mesh
 • Deforming a mesh with the Skin tool
 • Animating a skeleton

เรียนโปรแกรม maya ครั้งที่ 5

ครั้งที่ 6 Lights and Rendering

 • Adjusting the Render Settings menu
 • Adding depth map and raytrace shadows
 • Understanding the principle of light decay
 • Creating cameras
 • Using Motion Blur in Maya and mental ray
 • Using Final Gather for natural illumination
 • Rendering transparent materials with caustics
 • Batching rendering

รูปตัวอย่างการเรื่องการ Rendering

เรียนโปรแกรม maya ครั้งที่ 6 เรียนโปรแกรม maya ครั้งที่ 6

 

ระยะเวลา

ใช้เวลาในการสอน 5 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง กำหนดวันเวลาได้ตามที่ผู้เรียนต้องการ หลักจากจบหลักสูตรไปแล้ว หากผู้เรียนติดปัญหาเกี่ยวข้องกับโปรแกรม Maya สามารถปรึกษาผ่านทางกลุ่ม Facebook หรือ skype ได้อย่างเต็มที่และไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยมีการนัดล่วงหน้า เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียนว่าสามารถใช้งานโปรแกรม Maya ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เกี่ยวกับการเรียนการสอน

หลักสูตรนี้จะทำการเรียนการสอนแบบ Online ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องเดินทางทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายอยู่ที่ไหนเพียงมี Internet ก็สามารถเรียนได้ ท่านสามารถกำหนดเวลาเรียนได้เองตามความเหมาะสม หากไม่มั่นใจเรื่องการเชื่อมต่อท่านสามารถทดสอบระบบภาพเสียงการเชื่อมต่อก่อนที่เรียนได้

3 thoughts on “หลักสูตรอบรม Maya Essentials

 1. Kamonut Tatiyarporn

  สนใจหลักสูตร Maya 3D Essentials ครับ ค่าเรียนเท่าไหรหรือครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *