หลักสูตร Maya Character rigging

เรียน Maya Character rigging Online ตัวต่อตัว

เรียน Maya Character rigging

อบรม 5 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง
เรียนจบแล้ว ปรึกษาต่อได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ตามต้องการ

การ Rigging คือ การทำให้ตัวละครเคลื่อนไหว  ซึ่งจะมีทั้งการควบคุมตัวละครแบบง่ายๆ และแบบซับซ้อน  ตัวอย่างเช่น  การงอแขน  จะควบคุมกระดูก 1 ท่อน  แต่ถ้าขยับมือ จะควบคุมกระดูกหลายท่อนซึ่งจะซับซ้อนกว่า แต่เราสามารถสร้างตัวควบคุมขึ้นมา 1 ตัว  เพื่อใช้ควบคุมกระดูกหลายชิ้นได้  นอกจากนี้  เรายังพูดถึงเทคนิควิธีการควบคุมแบบต่างๆ เช่น Inverse Kinematics, Constraint Tools , การเชื่อมตัวละครของเรากับ Skeleton ด้วยเครื่องมือ Skinning Tools เทคการควบคุมชั้นสูง  เช่น การสลับ IK และ FK , การสร้างแผงควบคุมส่วนใบหน้า

เนื้อหาในหลักสูตร

 • Understanding the basics of rigging
 • Creating skeletons
 • Modifying joint attributes
 • Working with inverse kinematics and constraints
 • Rigging characters
 • Using Maya’s new HumanIK skeletons/rigs
 • Setting up an FK/IK switch
 • Creating custom facial rigs
 • Binding skin using Smooth Bind
 • Painting and editing skin weights
 • Using expressions to rig a character’s mouth controls
 • Controlling eye direction
 • Finalizing a rig

ระยะเวลาในการสอน

ใช้เวลาในการสอน 5 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง กำหนดวันเวลาได้ตามที่ผู้เรียนต้องการ หลักจากจบหลักสูตรไปแล้ว หากผู้เรียนติดปัญหาเกี่ยวข้องกับ หลักสูตร Maya Character rigging สามารถปรึกษาผ่านทางกลุ่ม Facebook หรือ skype ได้อย่างเต็มที่และไม่จำกัดจำนวนครั้ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *