ตรวจงานผู้เรียน

ตรวจการบ้าน น้องแบงค์ เรียน 1 ครั้ง ทำได้ขนาดนี้แสดงว่า ขยันฝึกมากๆ เยี่ยมมากครับผม

ผู้เรียนฝึก blender ครั้งแรก

ผู้เรียนฝึก blender ครั้งแรก 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *