เรียน Blender Character Modeling ตัวต่อตัว

หลักสูตร Blender Character Modeling

อบรม 5 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง
เรียนจบแล้ว ปรึกษาต่อได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ตามต้องการ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างตัวละครเป็น Model 3D ตามรูปแบบที่ต้องการ  โดยผู้สอนจะอธิบายเทคนิคการขึ้น Model แบบมืออาชีพ  รวมถึงการวางแผนงาน  เพื่อให้งานเสร็จเร็วที่สุด  โดยจะเริ่มต้นที่ การออกแบบตัวละคร , การทำ Reference Images , แนะนำเครื่องมือการขึ้นรูป Model ที่จำเป็นในโปรแกรม Blender หลักกจากจบหลักสูตรนี้  ผู้เรียนสามารถขึ้น Model จากโปรแกรม Blender 3D ได้แบบมืออาชีพ

เนื้อหาในหลักสูตร

 • Introduction and project overview
 • Setting up reference images
 • Blocking in the head shape
 • Building the eye loops
 • Building the mouth loops
 • Adding the nose
 • Creating the eyeballs
 • Modeling the eye lids
 • Shaping the mouth
 • Cleaning up the corner of the mouth
 • Modeling the ears
 • Finishing the head
 • Building the base of the body
 • Creating the t-shirt
 • Modeling the jersey
 • Building the pants
 • Modeling the arms and legs
 • Starting the hands
 • Finishing the hands
 • Building the football cleats
 • Continuing to work on the shoes
 • Finishing the shoes
 • Adding socks
 • Adding teeth

ระยะเวลาในการสอน

ใช้เวลาในการสอน 5 ครั้ง ครั้งละ ชั่วโมง กำหนดวันเวลาได้ตามที่ผู้เรียนต้องการ หลักจากจบหลักสูตรไปแล้ว หากผู้เรียนติดปัญหาเกี่ยวข้องกับ หลักสูตร Blender Character modeling สามารถปรึกษาผ่านทางกลุ่ม Facebook หรือ skype ได้อย่างเต็มที่และไม่จำกัดจำนวนครั้ง

เกี่ยวกับการเรียนการสอน

หลักสูตรนี้จะทำการเรียนการสอนแบบ Online ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องเดินทางทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายอยู่ที่ไหนเพียงมี Internet ก็สามารถเรียนได้ ท่านสามารถกำหนดเวลาเรียนได้เองตามความเหมาะสม หากไม่มั่นใจเรื่องการเชื่อมต่อท่านสามารถทดสอบระบบภาพเสียงการเชื่อมต่อก่อนที่เรียนได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *