Arnold Render

Arnold Render เป็น render engine ที่สามารลงสีภาพได้สวยงามใช้งานไม่ยาก และเป็นที่นิยมใช้ในวงการภาพยนต์ระดับโลก ที่สำคัญตอนนี้มากับ maya 2017 เป็นต้นไป อย่าลืมติดตามการอบรม arnold render for maya ปลายกุมภาพันธ์ ครับ

อ.เอ

ปล.ขอบคุณภาพจาก solidangle.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *