ประเภทของ 3D Animation

งาน Animation ส่วนใหญ่สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท โดยในงานหนึ่งชิ้นอาจจัดเป็นงาน Animation ได้มากกว่า 1 ประเภท

ประเภทเทคนิค (technical presentation)

3D เป็นสื่อกลางที่ยอดเยี่ยมในการนำเสนองานออกแบบและเทคนิคการใช้ภาพประกอบ   การออกแบบสามารถถูกนำเสนอได้แม้ว่าผลงานจะยังสร้างไม่เสร็จ  แม้แต่งานด้านเทคนิคที่ยากจะเข้าใจ ก็สามารถใช้ Animation  3 มิติมาช่วยในการอธิบายได้ถ้าคุณรู้จักเครื่องมือของคุณ การทำงาน Animation ประเภทเทคนิคถือเป็นประเภทที่ง่ายที่สุดในการสร้างงาน    ผู้ใช้มือใหม่พบว่าการสร้างงานประเภทเทคนิค ก่อนที่จะเริ่มสร้างงานประเภทอื่นที่เป็นขั้นสูงขึ้น จะช่วยให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมและเครื่องมือต่างๆ  และช่วยให้รู้จักการคิดแบบ 3 มิติได้เป็นอย่างดีประเภทเหนือจริง / ไซ-ไฟ เสน่ห์ของงาน 3D Animation  ก็คือคุณสามารถสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาได้ ไม่ว่ามันจะมีอยู่จริงบนโลกหรือไม่   งานประเภทเหนือจริงและไซ-ไฟ แบบดั้งเดิมจะมีสีสันและลวดลายมากมาย และเต็มไปด้วยฉากที่ไม่น่าเป็นไปได้แต่ความสมจริงอยู่ที่การรับรู้ของผู้ชมที่ทำให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไร   เช่นพื้นสีม่วงที่แต้มไปด้วยจุดสีขาวเล็กๆ ผู้ชมก็รับรู้ได้ว่ามันคือ ทุ่งหญ้าที่เต็มไปด้วยดอกไม้งาน 3D

ประเภทเหนือจริง / ไซ-ไฟ (sci fi)

ก็ใช้แนวคิดนี้ สร้างจินตนาการและโลกที่ไม่เคยพบเห็น แต่รับรู้และมีความคุ้นเคย    ความสามารถในการสร้างสรรค์และตกแต่งพื้นผิว 2 มิติถือเป็นหัวใจของงานประเภทนี้   ซึ่งเป็นเคล็ดลับในการสร้างรูปทรงที่คุ้นเคยในรูปทรงที่แปลกใหม่และไม่มีอยู่จริง

ประเภทตัวละครเคลื่อนไหว (Character  Animation)

สิ่งที่น่าสนใจที่สุดในงาน 3D  Animation  อาจเป็นเรื่องของการนำตัวละครหรือวัตถุที่ไม่สามารถเคลื่อน ไหวได้มาทำให้มันมีชีวิต งานประเภทนี้เรียกว่าการสร้างตัวละครเคลื่อนไหว (หรือ  Character Animation)   ซึ่งมีรากฐานมาจากกาการ์ตูนวาดด้วยมือ   ในช่วงทศวรรษที่ 1940 และ 1950 อะนิเมเตอร์ของดิสนีย์ได้พัฒนาหลักการที่ทุกวันนี้ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลาย ทั้งในงาน Animation ที่วาดจากมือและ  3D  Animation

การสร้างตัวละครเคลื่อนไหวที่ดีนั้น ต้องการความเข้าใจในเรื่องโครงสร้างและการทำงานของร่างกายมนุษย์และสัตว์   การศึกษารูปร่าง , กระดูก ,โครงสร้างกล้ามเนื้อของคนและการเคลื่อนไหวของสัตว์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการออกแบบตัวละครที่ดี  ถ้าตัวละคร 3 มิติ ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีการปฏิสัมพันธ์ เช่นในเกม หรือโปรแกรมช่วยสอนตัวละครนั้นจะต้องมีรายละเอียดค่อนข้างน้อยแต่ยังคงรูปร่างและลักษณะของตัวละครไว้ได้ในการกำหนดการเคลื่อนไหวของตัวละคร ความรู้ดั้งเดิมเกี่ยวกับวิธีการทำ Animation เป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง

เทคนิคต่างๆ ที่พัฒนาขึ้นจาก Animator รุ่นก่อนที่มีประสบการณ์เป็นเหมือนคลังเทคนิคสำหรับ Character Animator 3ds Max มีเครื่องมือที่พร้อมใช้งานสำหรับ Character Animator   นอกจากนี้ ปลั๊ก-อิน  Character Studio ของ 3ds Max ยังช่วยในการทำงานในขั้นตอนซ้ำๆ  เช่น การสร้างโครงกระดูกและการกำหนดท่าการเดินแบบพื้นฐาน เป็นต้น  Character Studio ยังถือเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการเรียนรู้อีกด้วย

3DS Max Books

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *