วาดเส้นสวย ๆ ด้วย freeStyle Blender3d

วาดเส้นสวย ๆ ด้วย freeStyle Blender3d

freeStyle เป็นเส้นให้เราวาดจำลองรูปแบบ 2 มิติจาก 3 มิติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *