Split Second Game Cinematic

เป็นเกมส์แข่งรถของค่าย Sony น่าสนุกสำหรับเพื่อน ๆ ที่กำลังสนใจเรื่อง มุมกล้องของ Game แข่งรถก็สามารถศึกษากันได้นะครับ

One thought on “Split Second Game Cinematic

  1. เก่ง

    ดูแ้ล้วอึ้งไปพักนึง งามมาากครับ ท่าทางน่าเล่นนะเกมสฺนี้ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *