เรียน Blender Character Rigging

หลักสูตร Blender Character Rigging

อบรม 5 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง
เรียนจบแล้ว ปรึกษาต่อได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลาได้ตามต้องการ

การทำให้ตัวละครเคลื่อนไหว ถือเป็นหัวใจสำคัญของงาน Animation และการ Rig เป็นขั้นตอนที่ทำให้ตัวละครเคลื่อนไหวได้ ซึ่งสำคัญมาก  หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับพื้นฐานการ Rig  , การใช้งาน Blender Armatures , การสร้างกระดูก Skeleton , การทำ Head Rig , การ Rigging เครื่องมืออื่น เช่น อาวุธ , การสร้างสีหน้าอารมณ์ด้วย Blend Shapes , การสร้าง Drivers และ Custom Animation , การ Rigging เสื้อผ้า และ Rigify  (เป็น Plugin สำหรับช่วย Rig)

เนื้อหาในหลักสูตร

 • Introduction to Rigging
 • Blender’s Armatures: A Crash Course
 • Creating the Skeleton
 • Head Rig
 • Upper Limb/Arm Rig
 • SecondaryAppendage/Hand Rig
 • Lower Limb/Leg Rig
 • Humanoid/Biped ‘Heel & Toe’ Foot Rig
 • Torso/Pivot Shifting Spine Rig
 • Rigging Weapons & Accessories
 • Creating Expressive ‘Left & Right split’ Facial Blend Shapes
 • Weighting the High Quality Character Mesh with Weight Painting and the Mesh Deform Modifier
 • Rendering for client presentation: Materials/lighting/compositing nodes
 • Rigging with Cloth Simulation
 • Rigify: Blender’s Auto-Rigging System

ระยะเวลา

ใช้เวลาในการสอน 5 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง กำหนดวันเวลาได้ตามที่ผู้เรียนต้องการ หลักจากจบหลักสูตรไปแล้ว หากผู้เรียนติดปัญหาเกี่ยวข้องกับโปรแกรม Blender Character Rigging สามารถปรึกษาผ่านทางกลุ่ม Facebook หรือ skype ได้อย่างเต็มที่และไม่จำกัดจำนวนครั้ง

เกี่ยวกับการเรียนการสอน

หลักสูตรนี้จะทำการเรียนการสอนแบบ Online ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องเดินทางทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายอยู่ที่ไหนเพียงมี Internet ก็สามารถเรียนได้ ท่านสามารถกำหนดเวลาเรียนได้เองตามความเหมาะสม หากไม่มั่นใจเรื่องการเชื่อมต่อท่านสามารถทดสอบระบบภาพเสียงการเชื่อมต่อก่อนที่เรียนได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *