Solid Drawing

solid drawing 1

solid drawing 2

 

การวาดเป็นส่วนสำคัญในงาน animation เราจะต้องฝึกวาดและหากมีเวลาเราควรจะวาดจากของจริง ออกไปนอกสถานที่เช่นวาดภาพตามสวนสัตว์ เพราะเราจะได้เห็นการเคลื่อนไหวของสิ่งต่าง ๆ ของวัตถุหรือสัตว์ที่เรากำลังวาด ได้รับความรู้สึกจากของที่เรากำลังวาดอยู่ถือเป็นส่วนสำคัญมากในฝึก

 

Solid Drawingหมายถึงให้เราวาดโดยใช้รูปทรงสามมิติมาอ้างอิงประกอบกันเป็นรูปทรง

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *