มีอะไรใหม่ใน Blender 2.76

คำสั่งใหม่ใน blender 2.76 มีที่น่าสนใจเยอะมากเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้าง

YouTube Preview Image

clean animation Blender 2.76 [Blender Thai]
เครื่องมือช่วยลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นในส่วนต่างเช่น keyframe , Grease Pencil และ bone

YouTube Preview Image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *