ถนนแถวบ้าน blender3d

ทดสอบ render ด้วย blender 3d เป็น render engine ที่ผมชอบมากในตอนนี้ ^ ^
Blender3d Exterior Rendering  View02

Blender3d Exterior View03
Blender3d Exterior Rendering   View01

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *