Tag Archives: ไอซีที

3 ธ.ค.นี้ เริ่มให้บริการ 3 จีในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล

กรุงเทพฯ  5  ต.ค. – ร.ต.หญิง ระนองรักษ์  สุวรรณฉวี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร  (ไอซีที)  นำข้าราชการสักการะพระพรหมบริเวณหน้าอาคารบี  ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ  ในโอกาสครบรอบ  7  ปี การก่อตั้งกระทรวงไอซีทีวันที่  3  ตุลาคมที่ผ่านมา  จากนั้นเปิดนิทรรศการที่จัดขึ้นบริเวณห้องโถงชั้น  2   พร้อมกล่าวว่า  ในช่วง  7  ปีที่ผ่านมายอมรับว่าการพัฒนา ICT ของไทยยังล่าช้า โดยเป็นรองประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย แต่ยังก้าวหน้ากว่าเวียดนาม  ลาว และกัมพูชา จุดด้อยของไทยอยู่ที่การมีออพติกไฟเบอร์เข้าถึงบ้านเรือนจำนวนน้อย เริ่มในพื้นที่พัทยา และศรีราชา เท่านั้น Continue reading