Tag Archives: โครงการต้นกล้า

โครงการต้นกล้า

head_nayok

ใครที่ยังว่างงานหรืออยากจะเปลี่ยนงาน ผมมีข่าวการอบรม โครงการต้นกล้าอาชีพมาฝากอยากจะรู้ว่ามีอาชีพอะไรบ้างมาดูกันได้เลย

ข้อควรทราบในการเลือกหลักสูตรต้นกล้าอาชีพ

  1. หลักสูตรที่ผู้ว่างงาน เลือกต้องมีจุดฝึกอบรมอยู่ในจังหวัด เดียวกับจังหวัดตามที่อยู่ที่ติดต่อได้ หรือ มีจุดฝึกอบรมอยู่ในจังหวัดเดียวกับจังหวัดตามภูมิลำเนาที่จะไปประกอบอาชีพ หลังจากฝึกอบรม
  2. และมีเป้าหมายหลังฝึกอบรมของหลักสูตรตรงกับเป้าหมายการประกอบอาชีพหลังผ่านการฝึกอบรม

ในหลักสูตรของ โครงการต้นกล้าอาชีพนี้มีหลายสาขาวิชามาก ๆ หลักสูตรทั้งหมดมีอยู่ 6 สาขาด้วยกันได้แก่

เกษตรกรรม

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการประยุกต์ใช้เชิงธุรกิจ
โครงการฝึกอาชีพด้านการเลี้ยงไก่สำหรับผู้ว่างงาน
การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้
การผลิตไก่อินทรีย์
เลี้ยงผึ้งจิ๋วผลิตน้ำผึ้งอินทรีย์
เทคนิคการเลือกกล้วยไม้เพื่อการค้า
ปฏิมากรรมหินทราบเที่ยมเพื่อประดับสวนหย่อม
การทำดินผสมปุ๋ยหมักเพื่อการค้า
การผลิตไม้ดอก ไม้ประดับ เพื่อการค้า
การผลิตดอกดาวเรืองเพื่อการค้า(ดาวเรืองทำให้รวยได้)
นวัตกรรมทางการเกษตรในครัวเรือน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
การเลี้ยงไก่
การเลี้ยงโค
การปลูกผักสวนครัว
ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่นี่
http://media.tonkla-archeep.com/download/Sector2.htm

ก่อสร้าง

เทคนิคงานปูน การทำเก้าอี้ชุดสนามไม้เทียม
การก่ออิฐฉาบปูน
เทคนิคงานปูน การทำเก้าอี้ชุดสนามไม้เทียม
ช่างสีอาคาร
ช่างไม้ก่อสร้าง
การอบรมวิชาชีพสถาปัตยกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบวิชาชีพ
การก่อสร้างบ้านดิน
ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่นี่
http://media.tonkla-archeep.com/download/Sector3.htm

การค้า

การประกอบการธุรกิจชุมชน
การเรียนรู้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce)
การพัฒนาศักยภาพแรงงาน : ทักษะการค้าในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิค(อีเบย์)
อบรมภาษาอังกฤษสำหรับการประกอบอาชีพขายของที่ระลึกและสินค้า OTOP
การทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เทคนิคการชงกาแฟ สำหรับเปิดร้านกาแฟ
ผู้ประกอบการร้านขายขนม
โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการร้านคอมพิวเตอร์
ช่างศิลปะประดิษฐ์
ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่นี่
http://media.tonkla-archeep.com/download/Sector4.htm

คมนาคม

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าของภาคอุตสาหกรรม
ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่นี่
http://media.tonkla-archeep.com/download/Sector6.htm

คอมพิวเตอร์

ช่างซ่อมจอมอนิเตอร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิส
ช่างซ่อมจอมอนิเตอร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์
Graphics and Web Design
Web Database Applications with PHP and MySQL
Windows Server and Implement Networks
การเขียนแบบก่อสร้าง ระบบ 3 มิติ ด้วยคอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิส
การจำลองกระบวนการโดยใช้โปรแกรม Aspen Plus 2006
การสร้าง Website ด้วย Joomla เพื่อสถานประกอบการ
ช่างซ่อมจอมอนิเตอร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์
การสร้าง SFX และ particle effects
เขียนแบบวิศวกรรมด้วย Auto CAD และ Solid Works
เพิ่มทักษะ ICT
ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่นี่
http://media.tonkla-archeep.com/download/Sector7.htm

บริการ

โครงการสอนภาษาอังกฤษสำหรับงานเลขานุการและสำนักงาน
การซ่อมรถจักรยานยนต์
การซ่อมเสื้อผ้า
การตกแต่งภูมิทัศน์ จัดสวน/สวนถาด สวนในภาชนะ
ช่างซ่อมเครื่องรับวิทยุ,โทรทัศน์
ช่างซ่อมเครื่องยนต์เบนซิน
ธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมขนาดย่อม
ธรุกิจให้เช่าหนังสือ
เทคนิคการนำเข้าและส่งออกสินค้า
ธุรกิจบรรจุภัณฑ์
ธุรกิจรับจัดทำป้าย
ธุรกิจรับพิมพ์งาน
อาหารจานเดียว
อาหารจานสุขภาพ
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
การขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต (e-Commerce)
ธรุกิจให้เช่าหนังสือ
ธุรกิจรับจัดทำและผลิตสื่อ
เทคนิคแต่งหน้าผู้แสดง

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่นี่
http://media.tonkla-archeep.com/download/Sector8.htm

อุตสาหกรรมและการผลิต

โครงการการนำวัสดุท้องถิ่นมาออกแบบเพื่องานตกแต่งภายใน
ช่างเชื่อมไฟฟ้า
การร้อยคริสตัล
ช่างติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร
การทำผลิตภัณฑ์ตกแต่งจากหินทราย
การติดตั้งระบบแก็สรถยนต์
การทำเครื่องดื่มด้วยสมุนไพรไทย
การทำดอกไม้ประดิษฐ์
การทำผ้าบาติค
การประกอบธุรกิจงานผ้า
การประดิษฐ์ของชำร่วยเพื่อจำหน่าย
การประดิษฐ์เครื่องหนัง
การปักผ้า
ธุรกิจเสริมสวย
ศิลปงานผ้าเพื่อการจำหน่าย
การทอผ้าพื้นเมือง

การแปรรูปอาหารเพื่ออาชีพ
ช่างเครื่องประดับ
ช่างไม้เฟอร์นิเจอร์
ศิลปะการเพิ่มมูลค่าอาหาร

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่นี่

http://media.tonkla-archeep.com/download/Sector9.htm

ผมได้เลือกอาชีพที่น่าสนใจมาถ้าอยากจะดูให้ละเอียดให้ดูตาม Links ที่ให้ไปได้เลยครับ ตามข้อมูลที่ได้มาท่านจะต้องดูรหัสของหลักสูตรให้ดีนะครับเพราะว่ามันจะใช้อ้างอิงสถานที่เรียนและะเวลาด้วยนะ

สมัคร Online ได้ที่นี่จ้า

http://www.tonkla-archeep.com/applyonline.php

สามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการต้นกล้า ได้ที่
โทร 02-2826982, 02-2823621
หรือ โทร 1111