Tag Archives: อยากเรียนมายา

หลักสูตร Maya Character rigging

เรียน Maya Character rigging Online ตัวต่อตัว

เรียน Maya Character rigging

อบรม 5 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง
เรียนจบแล้ว ปรึกษาต่อได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ตามต้องการ

การ Rigging คือ การทำให้ตัวละครเคลื่อนไหว  ซึ่งจะมีทั้งการควบคุมตัวละครแบบง่ายๆ และแบบซับซ้อน  ตัวอย่างเช่น  การงอแขน  จะควบคุมกระดูก 1 ท่อน  แต่ถ้าขยับมือ จะควบคุมกระดูกหลายท่อนซึ่งจะซับซ้อนกว่า แต่เราสามารถสร้างตัวควบคุมขึ้นมา 1 ตัว  เพื่อใช้ควบคุมกระดูกหลายชิ้นได้  นอกจากนี้  เรายังพูดถึงเทคนิควิธีการควบคุมแบบต่างๆ เช่น Inverse Kinematics, Constraint Tools , การเชื่อมตัวละครของเรากับ Skeleton ด้วยเครื่องมือ Skinning Tools เทคการควบคุมชั้นสูง  เช่น การสลับ IK และ FK , การสร้างแผงควบคุมส่วนใบหน้า

Continue reading

หลักสูตรอบรม Maya Essentials

เรียน Maya 3D Essentials Online ตัวต่อตัว

อบรม 5 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง
เรียนจบแล้ว ปรึกษาต่อได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลาได้ตามต้องการ

เรียน maya 3d online

 

หลักสูตรนี้สอนเกี่ยวกับโปรแกรม Maya เบื้องต้น  เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานโปรแกรม Maya  โดยเนื้อหาจะสอนตั้งแต่การใช้งานหน้าต่างโปรแกรม  , การจัดการ Viewports , การเคลื่อนย้ายวัตถุ , การจัดการกลุ่มวัตถุ ,  การสร้างวัตถุ , การปรับแต่งวัตถุด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น Soft Select  , การทำงานร่วมกับ Subdivision Surfaces  รวมถึงเทคนิคขั้นสูง เช่น  การตัดเฟส  การแบ่งโพลิกอน  และอื่นๆ

Continue reading