Tag Archives: รับปรึกษางานนักศึกษา

รับปรึกษาโปรคเจคนักเรียน นักศึกษา ด้วยโปรแกรม Vray

รับปรึกษาโปรคเจคนักเรียน นักศึกษา ด้วยโปรแกรม Vray แบบ Online
คิดค่าปรึกษาตามรายละเอียดของงาน โทรมาสอบถามเพื่อประเมินราคาได้ค่ะ

 

สำหรับนักเรียนหรือนักศึกษาที่กำลังทำโปรเจค ด้วยโปรแกรม Vray หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการ render หรือ ต้องการสอบถาม ขอความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบทางสถาปัตยกรรมภายนอก ภายใน หรือ การทำอนิเมชั่น , การขึ้น Modle , การพากษ์เสียง และการใส่เสียงประกอบ  เรายินดีให้คำปรึกษาและช่วยเหลือทำโปรเจคจนเสร็จ จนคุณสามารถนำงานไปเสนออาจารย์ได้ โดย อาจารย์ พิเชษฐ์ มณีรัตน์ จะให้ทำปรึกษาแบบตัวต่อตัว แบบ Online ทั่วประเทศ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน ก็สามารถปรึกษาได้ตลอด อาจารย์จะติดตามงาน ช่วยแก้ไข จนกว่าคุณจะผ่านค่ะ การคิดค่าปรึกษาขึ้นอยู่กับรายละเอียดของโปรเจค สามารถสอบถามประเมินราคาได้ก่อนค่ะ หากสนใจ ติดต่อเราได้ที่นี่

จะปรึกษาแบบตัวต่อตัว หรือเป็นกลุ่มเล็กๆ ก็ได้ค่ะ  สามารถเลือกวันและเวลาที่ต้องการได้ค่ะ

รับปรึกษาโปรคเจคนักเรียน นักศึกษา ด้วยโปรแกรม Blender

รับปรึกษาโปรคเจคนักเรียน นักศึกษา ด้วยโปรแกรม Blender แบบ Online
คิดค่าปรึกษาตามรายละเอียดของงาน โทรมาสอบถามเพื่อประเมินราคาได้ค่ะ

สำหรับนักเรียนหรือนักศึกษาที่กำลังทำโปรเจค ด้วยโปรแกรม Blender หากมีข้อสงสัย หรือ ต้องการสอบถาม ขอความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบทางสถาปัตยกรรมภายนอก ภายใน หรือ การทำอนิเมชั่น , การขึ้น Modle , การพากษ์เสียง และการใส่เสียงประกอบ  เรายินดีให้คำปรึกษาและช่วยเหลือทำโปรเจคจนเสร็จ จนคุณสามารถนำงานไปเสนออาจารย์ได้ โดย อาจารย์ พิเชษฐ์ มณีรัตน์ จะให้ทำปรึกษาแบบตัวต่อตัว แบบ Online ทั่วประเทศ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน ก็สามารถปรึกษาได้ตลอด อาจารย์จะติดตามงาน ช่วยแก้ไข จนกว่าคุณจะผ่านค่ะ การคิดค่าปรึกษาขึ้นอยู่กับรายละเอียดของโปรเจค สามารถสอบถามประเมินราคาได้ก่อนค่ะ หากสนใจ ติดต่อเราได้ที่นี่

จะปรึกษาแบบตัวต่อตัว หรือเป็นกลุ่มเล็กๆ ก็ได้ค่ะ  สามารถเลือกวันและเวลาที่ต้องการได้ค่ะ

รับปรึกษาโปรคเจคนักเรียน นักศึกษา ด้วยโปรแกรม Maya

รับปรึกษาโปรคเจคนักเรียน นักศึกษา ด้วยโปรแกรม Maya แบบ Online
คิดค่าปรึกษาตามรายละเอียดของงาน โทรมาสอบถามเพื่อประเมินราคาได้ค่ะ

สำหรับนักเรียนหรือนักศึกษาที่กำลังทำโปรเจค ด้วยโปรแกรม Maya หากมีข้อสงสัย หรือ ต้องการสอบถาม ขอความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบทางสถาปัตยกรรมภายนอก ภายใน หรือ การทำอนิเมชั่น , การขึ้น Modle , การพากษ์เสียง และการใส่เสียงประกอบ  เรายินดีให้คำปรึกษาและช่วยเหลือทำโปรเจคจนเสร็จ จนคุณสามารถนำงานไปเสนออาจารย์ได้ โดย อาจารย์ พิเชษฐ์ มณีรัตน์ จะให้ทำปรึกษาแบบตัวต่อตัว แบบ Online ทั่วประเทศ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน ก็สามารถปรึกษาได้ตลอด อาจารย์จะติดตามงาน ช่วยแก้ไข จนกว่าคุณจะผ่านค่ะ การคิดค่าปรึกษาขึ้นอยู่กับรายละเอียดของโปรเจค สามารถสอบถามประเมินราคาได้ก่อนค่ะ หากสนใจ ติดต่อเราได้ที่นี่

จะปรึกษาแบบตัวต่อตัว หรือเป็นกลุ่มเล็กๆ ก็ได้ค่ะ  สามารถเลือกวันและเวลาที่ต้องการได้ค่ะ

รับปรึกษาโปรคเจคนักเรียน นักศึกษา โปรแกรม 3DS MAX

รับปรึกษาโปรคเจคนักเรียน นักศึกษา ด้วยโปรแกรม 3DS MAX แบบ Online
คิดค่าปรึกษาตามรายละเอียดของงาน โทรมาสอบถามเพื่อประเมินราคาได้ค่ะ

สำหรับนักเรียนหรือนักศึกษาที่กำลังทำโปรเจค ด้วยโปรแกรม 3DS MAX หากมีข้อสงสัย หรือ ต้องการสอบถาม ขอความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบทางสถาปัตยกรรมภายนอก ภายใน หรือ การทำอนิเมชั่น , การขึ้น Modle , การพากษ์เสียง และการใส่เสียงประกอบ  เรายินดีให้คำปรึกษาและช่วยเหลือทำโปรเจคจนเสร็จ จนคุณสามารถนำงานไปเสนออาจารย์ได้ โดย อาจารย์ พิเชษฐ์ มณีรัตน์ จะให้ทำปรึกษาแบบตัวต่อตัว แบบ Online ทั่วประเทศ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน ก็สามารถปรึกษาได้ตลอด อาจารย์จะติดตามงาน ช่วยแก้ไข จนกว่าคุณจะผ่านค่ะ การคิดค่าปรึกษาขึ้นอยู่กับรายละเอียดของโปรเจค สามารถสอบถามประเมินราคาได้ก่อนค่ะ หากสนใจ ติดต่อเราได้ที่นี่

จะปรึกษาแบบตัวต่อตัว หรือเป็นกลุ่มเล็กๆ ก็ได้ค่ะ  สามารถเลือกวันและเวลาที่ต้องการได้ค่ะ

รับปรึกษาโปรเจคนักเรียน นักศึกษา

รับปรึกษาโปรเจคนักเรียน นักศึกษา

รับปรึกษาโปรคเจคนักเรียน นักศึกษา ด้วยโปรแกรม 3D แบบ Online
คิดค่าปรึกษาตามรายละเอียดของงาน โทรมาสอบถามเพื่อประเมินราคาได้ค่ะ

สำหรับนักเรียนหรือนักศึกษาที่กำลังทำโปรเจค ด้วยโปรแกรม 3DS MAX , โปรแกรม MAYA, โปรแกรม Blender , โปรแกรม Vray , โปรแกรม Corona หากมีข้อสงสัย หรือ ต้องการสอบถาม ขอความช่วยเหลือ เรายินดีให้คำปรึกษาและช่วยเหลือทำโปรเจคจนเสร็จ จนคุณสามารถนำงานไปเสนออาจารย์ได้ โดย
อาจารย์ พิเชษฐ์ มณีรัตน์ จะให้ทำปรึกษาแบบตัวต่อตัว แบบ Online ทั่วประเทศ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน ก็สามารถปรึกษาได้ตลอด อาจารย์จะติดตามงาน ช่วยแก้ไข จนกว่าคุณจะผ่านค่ะ การคิดค่าปรึกษาขึ้นอยู่กับรายละเอียดของโปรเจค สามารถสอบถามประเมินราคาได้ก่อนค่ะ หากสนใจ ติดต่อเราได้ที่นี่