Tag Archives: ประมวลภาพ

เช็คช่วยชาติ

ประมวลภาพบรรยากาศวันแรกของการรับเช็คช่วยชาติ ที่บริเวณลานคนเมือง หน้าศาลาว่าการกรุงเทพฯ เป็นไปด้วยความคึกคัก ผู้ประกันตนมารอรับเช็คตั้งแต่เช้าตรู่ โดยมีนายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดงานและมอบเช็คฉบับแรกให้ผู้มีสิทธิ์ ขณะที่การเข้ารับเช็คค่อนข้างวุ่นวาย ด้วยเครื่องมือมีน้อยแต่ผู้มารอรับเช็คมีจำนวนมาก (26 มี.ค.) บรรยากาศวันแรกของการรับเช็คช่วยชาติ 2,000 บาท ที่บริเวณลานคนเมือง หน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ประชาชนต่างทยอยสำรวจรายชื่อตามทะเบียนผู้มีสิทธิ์ได้รับเช็คอย่างต่อเนื่อง บางส่วนมานั่งรอตั้งแต่เวลา 05.00 น. โดยต่างให้ความเห็นว่าต้องการความสะดวกรวดเร็วในการรับเช็ค นอกจากนี้มีรายงานด้วยว่า Continue reading