Tag Archives: การทำ 3d animation

การทำ 3d animation ที่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันนี้ผมได้มีโอกาสได้แชร์ประสบการณ์พร้อมทั้งร่วมทำ workshop เรื่อง การทำ 3d animation ให้กับน้อง ๆ ที่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สนุกมากครับ หวังน้อง ๆ จะได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับ

88396

Continue reading