บ้าน หนึ่ง ชั้น

perspective-sylhet01

บ้าน หนึ่ง ชั้น
ระยะเวลา          สิบสองชั่วโมง
โปรแกรม         3D MAX 2008 rendered by ,Mental Ray, Photoshop CS
ระยะเวลา Render     60 sec.


perspective-sylhet01

ผู้ทำ         KA-NA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *