เห้งเจีย

ทำใน blender + Zbrush

render ด้วย cycles หวังว่าคงจะชอบนะครับ

monkey King 3d

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *