ผลงาน Blender3D

#หนุมาน ทดสอบ render cycle pass
เอา pass มาให้ดูครับ

 

hanuman

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *