โปรแกรมสำหรับสร้าง Effects

คำว่า “ Special Effects” ใช้เพื่ออธิบายการใส่เทคนิคเพิ่มเติม เช่น การระเบิด ,ควัน ไฟ , น้ำ , แสงเลเซอร์ และภาพปรากฏการณ์พิเศษอื่นๆ ในภาพยนตร์     ในอดีต  Special Effectsต่างๆ เหล่านี้  เกือบทั้งหมดเกิดขึ้นจากการใช้ระเบิด
ในระหว่างขั้นตอนการถ่ายทำ และเกิดจากการจำลองฉากนั้นขึ้นมาจริงๆ ตัวอย่างเช่น ฉากไฟไหม้แอทแลนต้า ในภาพยนตร์เรื่อง Gone with the Wind เป็นภาพเลียนแบบจากการจุดไฟหลายๆ จุดในการจัดฉากแบบเก่า ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของนักดับเพลิง
ปัจจุบัน   Effects ที่อันตราย และยากลำบากต่างๆ ถูกสร้างขึ้นจากคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมที่สร้างขึ้น อย่าง 3ds Max   ซึ่งใช้  Particles คือกลุ่มของจุดหรืออนุภาคที่สามารถสร้างให้มีลักษณะเฉพาะต่างๆ ได้ มาเป็นตัวสร้าง Effects อย่างก๊าชขึ้นมา เป็นต้น   โดยคุณสามารถทำให้กลุ่มของ Particles หมุนวน  ปลิวไปในทิศทางหนึ่งหรืออีกทิศทางหนึ่งก็ได้  หรือ กระจัดกระจายไปตามที่ต่างๆ    คุณสามารถเปลี่ยนขนาดของ Particles และใส่ Materials รูปแบบต่างๆ
ที่จะทำให้มันดูเหมือนควัน ไฟ ฝุ่นละออง หรือสสารใดๆ       และ Effects อื่นๆ อีกมากมาย
Effects ที่สร้างขึ้นใน 3ds Max ถูกออกแบบให้ส่งเสริมกับฉาก 3 มิติที่พวกมันถูกจัดเอาไว้
นอกจากนี้ ยังมีชุดโปรแกรมมีมากมายที่ถูกใช้ในการสร้าง Special Effects  โดยโปรแกรมดังกล่าวมักอยู่ในรูปแบบของ Plug-in
Plug-in คือ ชุดโปรแกรมที่เพิ่มเติมเข้ากับ 3ds Max ที่ช่วยเพิ่มการทำงานพิเศษต่างๆ ให้กับการทำงานที่มีอยู่แล้วของ 3ds Max     แต่เพราะ Effects เหล่านี้ทำงานอยู่บนพื้นที่การทำงานแบบ 3 มิติ
จึงใช้เวลาในการ Render นานกว่าแบบที่สร้างจากโปรแกรมสำหรับสร้าง Effects ที่เป็น 2 มิติ
ถ้าคุณต้องการจะสร้างฉากที่ประกอบไปด้วย Effects เกือบทั้งหมดหรือถ้า Effects เหล่านั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัตถุ 3 มิติ  ก็ควรที่จะเลือกใช้โปรแกรมที่ออกแบบเฉพาะสำหรับการทำ Effects  เช่น Abode After Effect หรือ Discreet’s Combustion  ซึ่งจะได้ Effects ที่เป็น 2 มิติจากการ Render ฉาก 3 มิติ
Combustion เป็นชุดโปรแกรมเฉพาะงานที่ทำงานแยกต่างหาก ที่เป็นทางออกอันสมบูรณ์แบบสำหรับการสร้างภาพยนตร์ที่ประกอบด้วยคุณสมบัติต่างๆ และ Special Effects

finding-nemo

http://www.findingnemo.com

3DS Max books

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *