การใช้โปรแกรม 3ds Max

ปัจจุบัน มีการนำ 3ds Max  ไปใช้ในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ มากมาย ดังตัวอย่างต่อไปนี้การพัฒนาเกม3ds Max ได้กลายมาเป็นเครื่องมือหลักของบริษัทผู้ผลิตเกมทั้งหลาย   ในการพัฒนาเกมขึ้นมานั้น จำเป็นต้องใช้ความเร็วในการทดสอบ
การเล่น และผู้สร้างต้องให้ความใส่ใจในระดับของรายละเอียดในแต่ละฉาก   และนักสร้างเกมส่วนใหญ่พบว่าเครื่องมือการขึ้นรูปของ 3ds Max  ให้อิสระในทำงานได้ดี หุ่นจำลองถูกสร้างขึ้นจาก Polygon ยิ่งใช้ Polygon จำนวนน้อยเท่าไร ก็จะใช้เวลา
ในการ Render น้อยลงเท่านั้น     การสร้างตัวละครและฉากหลังสำหรับเกมนั้น ผู้สร้างจะต้องมีทักษะในการสร้างฉากให้น่าเชื่อถือด้วย Polygon ในจำนวนที่น้อยที่สุด   นักสร้างเกมมัก มีกำหนดเวลาอันสั้น  จึงต้องสร้างผลงานให้เสร็จได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ

การใช้โปรแกรม-3ds-Max

ฉากหลัง สิ่งแวดล้อมต่างๆ และ Animation ที่เป็นบทนำของเกม ถือเป็นสิ่งจำเป็น
ที่จะทำให้เกมสมบูรณ์   การสร้างฉากหลังอาจเป็นในรูปแบบ 3 มิติที่โต้ตอบได้ หรือเป็นภาพที่ผ่านการ Render มาแล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขั้นตอนการผลิต    สำหรับภาพที่ผ่านการ Render มาแล้ว คำนึงถึงปริมาณ Polygon แทบเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็น  แต่ถ้าเป็นเกมที่ใช้ฉากที่เป็นโลกอนาคต อวกาศ หรือแบบการ์ตูน ก็ต้องคิดถึงความยากง่ายในการสร้างโลกเหนือจริงแบบนั้นด้วย

บางบริษัทใช้ 3ds Max เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาเกมได้แก่ Westwood Studio, Blizzard Entertainment,  Lucas Arts และ Midway เป็นต้น

ภาพยนตร์

การสร้างฉาก 3 มิติ สำหรับภาพยนตร์นั้นต้องใช้ระดับของรายละเอียดที่สูง เพื่อเหมาะกับการชมผ่านจอภาพขนาดใหญ่  ในขณะที่วีดิโอ
และเกมมักใช้ค่าความละเอียดระดับปานกลาง
เช่น 640 x 480 pixel ภาพยนตร์ต้องใช้สูงถึง  4096 x 3112 pixel

3ds Max ถูกนำไปใช้ในการสร้างพื้นหลังแบบดิจิตอลเช่นกัน  โดยการสร้างฉากดังกล่าวจะใช้การซ้อนภาพ (คอมโพสิท) กับฟิล์มที่มีนักแสดงอยู่บนกรีนสกรีน    นอกจากนี้ 3ds Max ยังใช้ในการเพิ่ม Effects ระเบิดหรือไฟไหม้แก่ภาพยนตร์ด้วยตัวอย่างภาพยนตร์ที่ใช้ 3ds Max ได้แก่ South Park,  Starship Troopers,  The Matrix  และ Charlie’s Angles เป็นต้น

วีดิโอ/เคเบิ้ลทีวี

การนำเสนอในรูปแบบวีดิโออาจเป็นสื่อที่นำเอา 3ds Max ไปใช้อย่างกว้างขวางที่สุด โดยรวมถึงวีดิโอเพื่อการศึกษา  รายการโทรทัศน์  และภาพยนตร์สั้น     จากการที่มีเคเบิ้ลทีวี  ทำให้ธุรกิจต่างสามารถสร้างสื่อเพื่อออกอากาศในระดับท้องถิ่นได้ และความต้องการก็มีสูงมาก   ฮาร์ดแวร์สำหรับผลิตวีดิโอที่มีอยู่ในตลาดสามารถทำให้ผู้ใช้งานกลายเป็นผู้ผลิตวีดิโอได้ในชั่วข้ามคืนช่องสัญญาณเคเบิ้ลเด่นๆ มักใช้งาน 3D  Animation ในการเปิดรายการหรือเป็นโลโก้ของช่อง/รายการ    เช่น การใช้  3D เปิดช่วงารรายงานข่าวหรือกีฬาของ CNN  แม้ว่าข้อกำหนดในการสร้างผลงานอาจไม่มากมายเหมือนการสร้างภาพยนตร์ แต่ศิลปินผู้สร้างงาน 3D สำหรับวีดิโอและโทรทัศน์ก็ยังต้องอาศัยทักษะไม่น้อย เพราะในงานบางชิ้นอาจใช้เพียงการซ้อนภาพง่ายๆ แต่บางงานอาจต้องอาศัยความชำนาญในการสร้าง Character Animation     การผลิตวีดิโอถือเป็นการฝึกฝนเพื่อการพัฒนาทักษะและเรียนรู้แง่มุมต่างๆ ของงาน 3D ได้เป็นอย่างดี

Visualization

เราเรียกศิลปะในการนำเสนองานออกแบบในรูป 3 มิติว่า Visualization “วิชัลไลเซชั่น”   สถาปนิคและวิศวกรใช้ Visualization เพื่อเสนอแบบร่างหรือเสนอขายผลิตภัณฑ์หรืออาคารก่อนการสร้างขึ้นจริง  Visualization ยังนำไปใช้สาธิตการทำงานของเครื่องจักรได้อีกด้วย หรือสาธิตการทำงานของผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องมือออกกำลังกายหรือเครื่องสำอางว่าจะมีให้ผลแก่ร่างกายอย่างไรบ้าง ในงานสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม  Visualization จะทำงานใกล้เคียงกับ CAD (Computer-aided Design) ซึ่งใช้มาตรวัดที่ถูกต้องตามจริงเพื่อสร้างแบบจำลอง    ในโปรแกรม 3ds Max 6  นี้ได้มีการนำเอาเครื่องมือจาก Autodesk’s VIZ มาไว้รวมกัน จึงทำให้ในเวอร์ชั่นนี้สามารถใช้ Design Visualization ได้    ซึ่งก็มีเอกสารช่วยสอนสำหรับ Design VIZ ด้วยเช่นกัน

อินเตอร์เน็ต

ด้วย 3ds Max คุณสามารถสร้างปุ่มกด 3 มิติ  แถบชื่อ และไฟล์ GIF Animation  จนถึง Flash Animation  สำหรับใช้งานบนเว็บได้ Animation สำหรับเว็บนั้นมักถูกบีดอัดข้อมูลเพื่อลดขนาดของไฟล์ ซึ่งจะทำให้ใช้เวลาในการเล่นภาพได้เร็วขึ้นเมื่อความเร็วในการเชื่อมต่อเครือข่ายต่ำ    เมื่อสร้างฉาก 3 มิติ คุณต้องพยายามทำให้ฉากนั้นเรียบง่าย ด้วยขนาดของ

จอแสดงภาพ Animation บนเว็บมีขนาดเล็ก จึงทำให้สูญเสียรายละเอียดไปและอาจทำให้ผู้ชมไม่รู้ว่าเป็นภาพอะไร   เครื่องมือในการบีดอัดข้อมูลเพื่อลดขนาดไฟล์จะทำงานได้อย่าง เต็มประสิทธิภาพเมื่อสีที่ใช้ในงานมีจำนวนน้อย และไม่มีรายละเอียดปลีกย่อยมากนัก

เทคนิคใหม่ๆ ถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการสร้างเว็บ 3 มิติ  เช่น Discreet’s Plasma (www.discreet.com)ซึ่งใช้เทคโนโลยีเดียวกับ 3ds Max  และรวมเอา Shockwave Exporter ของ Macromedia มาไว้รวมด้วย ที่จะ Export ผลงาน เพื่อให้ได้งาน Character  Animation    ป้ายโฆษณาจากงาน3 มิติ และเกมโต้ตอบที่สวยงามและดึงดูดใจ    Illustrate! Plug-in (www.davidgroup.com) สำหรับ 3ds Max สามารถใช้เพื่อสร้างงานในรูปของ cel Animation  จาก 3D Animationที่ทำการ Render มาแล้ว หรือ Render ออกไปเป็นไฟล์ Flash เลยก็ได้     เทคนิคทั้งสองจะลดจำนวนสีที่ Animation  อันทำให้ได้ขนาดไฟล์ที่เหมาะสมกับการชมผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

โปรแกรม Pulse entertaintment (www.pulse3d.com) ได้รับการออกแบบมาเพื่อบีบอัดไฟล์ภาพ เคลื่อนไหว ซึ่งจะทำให้การเล่นภาพไม่สะดุดแม้ว่าจะใช้ Modem ที่มีความเร็วน้อยกว่า 56k     เครื่องมือในโปรแกรมประกอบด้วยอุปกรณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ 3ds Max  ซึ่งจะบีบขนาดแบบจำลอง พื้นผิวและลวดลาย  เพื่อให้ได้ไฟล์ที่มีขนาดเล็กที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

สำหรับเครื่องมือของ Cult 3D (www.cult3d.com) จะทำให้ผู้เข้าชมเว็บสามารถเปลี่ยนมุมมองหรือหมุนแบบจำลองได้อย่างอิสระ  ส่วน  RichFX  (www.richfx.com) ก็มีเทคโนโลยีชั้นยอดที่จะทำให้คุณสามารถสร้างรูปแบบของร้านค้าและเสนอสินค้าที่เป็น 3 มิติได้

บริการอื่นๆ ที่มีในอินเตอร์เน็ต ได้แก่  Turbo Squid (www.turbosquid.com)  Animatorมักใช้บริการนี้เพื่อทำการซื้อขายออนไลน์

ทั้งหุ่นจำลองและลวดลายสำหรับนำไปใช้

3ds max books

2 thoughts on “การใช้โปรแกรม 3ds Max

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *