งาน 3d render ภายนอกด้วยโปรแกรม blender

ตัวอย่างงาน render 3d ใน class blender for architectural สอนไปทำไปครับ

blender3d Render exteriors full

คลิกดูรูปใหญ่

blender3d Render exteriors detail01

blender3d Render exteriors detail01

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *