การขึ้นรูป model มือโดยใช้โปรแกรม blender3d

การขึ้นรูป model มือโดยใช้โปรแกรม blender3d

download file ได้ที่นี่

http://www.blendswap.com/blends/view/81285

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *